1. Introduktion


1.1. Day Worker er en online platform, hvor køber af arbejdskraft og arbejdstagere mødes og aftaler løsning af arbejdsopgaver.

1.2. Day Worker formidler kontakten mellem køber af arbejdskraft og arbejdstagere. Selve ansaettelsen herunder vilkårene for ansaettelsen aftales direkte mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.

1.3. Day Worker giver arbejdstager nem og hurtig adgang til at finde ekstra arbejde.

1.4. Day Worker giver køber af arbejdskraft nem og hurtig adgang til at finde den nodvendige arbejdskraft.

1.5. Efter endt arbejdsopgave kan køber af arbejdskraft ''rate'' arbejdstageren for det udførte arbejde. Dette giver køber af arbejdskraft et overblik over, hvilke arbejdstagere der leverer den bedste arbejdsydelse.
2. Virksomheden bag Day Worker


2.1. Day Work består od Appen DayWorker og hjemmesiden Day Worker ApS. Day Worker ejes af Day Work CVR, Jette Lund, Kim Baarsøe og Claus Vittrup Pedersen.

Adresse: Tornskadevej 25 | 7600 Struer | Denmark.
3. Sådan virker Day Worker


3.1. På Day Worker kan man oprette en gratis profil som arbejdstager og som køber af arbejdskraft.

3.2. Arbejdstageren skal oplyse om, hvilke kompetencer han/hun er i besiddelse af, hvornår han/hun står til rådighed for køber af arbejdskraft, og på hvilke vilkår han/hun star til rådighed for en køber af arbejdskraft.

3.3. Køber af arbejdskraft kan herefter vælge den arbejdstager, der passer til at udføre den pågældende arbejdsopgave.

3.4. Efter endt arbejde kan køber af arbejdskraft rate arbejdstageren, hvorefter andre arbejdsgivere kan se hvilke arbejdstagere der leverer den bedste arbejdsydelse.
4. Betaling af løn og vederlag


4.1. Ved køber af arbejdskraft aftaleindgålse med arbejdstageren accepteres lønnen angivet af arbejdstageren.

4.2. Efter fuldendt arbejdsdag overføres lønnen direkte til arbejdstagerens bankkonto.

4.3. Betaling af løn og kompensation Day Worker har sat en minimumsløn baseret på alder. Minimumslønnen til brugere under 18 år er sat til 50 DKK til 100 DKK for brugere/arbejdere over 18 år.
5. Indsigelser


5.1. Har arbejdstager ikke opfyldt de aftalte arbejdsforpligtigelser, skal køber af arbejdskraft gøre indsigelse omkring den ikke opfyldte arbejdsforpligtigelser via Day Worker inden ansaettelsesforholdets udløb (tidspunktet hvor lønnen bliver overført til arbejdstageren jf. pkt. 4.2.).

5.2. Indsigelsen skal være begrundet.

5.3. Lønnen overføres til arbejdstagerens bankkonto uanset om køber af arbejdskraft gør indsigelse til Arbejdstager.

5.4. Hvis køber af arbejdskraft ikke mener, at arbejdstageren har leveret arbejdsydelser i overensstemmelse med det aftalte, skal arbejdsgiveren herefter rette direkte henvendelse til arbejdstageren herom.

5.5. En evt. tvist mellem arbejdstageren og køber af arbejdskraft er Day Worker uvedkommende.

5.6. Day Worker er ikke ansvarlig – og kan ikke holdes ansvarlig – for tvister omkring ansættelsesforholdet.
6. Ansvar


6.1. Day Worker formidler kontakten mellem køber af arbejdskraft og arbejdstagere. Selve ansættelsen og vilkårene for ansættelsen aftales direkte mellem køber af arbejdskraft og arbejdstageren.

6.2. Day Worker kan ikke gøres ansvarlig for krav eller ansvar opstået i ansættelsesforholdet, hvor Day Worker alene har formidlet kontakten mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.

6.3. Køber af arbejdskraft og arbejdstageren er ansvarlige for, at de gældende regler vedr. ansættelsesforholdet herunder de ansættelsesretslige regler og offentligretslige regler til enhver tid er overholdt i det indgåede ansættelsesforhold.

6.4. Køber af arbejdskraft og arbejdstageren er indforstået med, at Day Worker ikke er part i ansættelsesforholdet, hvorfor Day Worker ikke kan gøres ansvarlig for overtrædelse af de gældende regler vedr. ansættelsesforholdet herunder de ansættelsesretslige regler og offentligretslige regler.

6.5. Day Worker kan ikke holdes ansvarlig for ukorrekte oplysninger oplyst af en bruger på Day Worker. Det er modtageren af oplysningerne der har ansvaret for at få verificeret oplysningernes korrekthed.

6.6. Day Worker er ikke ansvarlig for at skattepligtig løn oplyses til SKAT Det er køber af arbejdskraft og arbejdstagerens pligt at indberette lønudbetaling til SKAT.
7. Overtrædelser


7.1. Ved overtrædelse af nærværende vilkår kan brugeren ekskluderes fra Day Worker uden varsel.

7.2. Hvis Day Worker finder en brugers brug af Day Worker stridende mod almindelig lødighed og etik, kan brugeren ekskluderes fra Day Worker uden varsel.

7.3. Kun annoncering vedrørende arbejdsydelser må finde sted. Annoncering af andre emner vil blive slettet uden varsel.
8. Brugerens oplysninger


8.1. Brugerens oplysninger herunder kontaktoplysninger, kompetencer m.v. skal være korrekte, og brugeren er ansvarlig for at oplysninger til enhver tid er opdateret.

8.2. Brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke deles med andre.
9. Ændring af brugervilkår


9.1. Day Worker forbeholder sig retten til at kunne ændre indholdet af brugervilkårene til enhver tid uden varsel.
10. Misbrug af brugerprofil


10.1. Ved misbrug — eller mistanke om misbrug — af en brugerprofil skal Day Worker kontaktes straks på dina@dayworker.dk & +45 50 70 33 80.
11. Gode råd


11.1. Day Worker anbefaler, at køber af arbejdskraft og arbejdstageren rådfører sig ved en rådgiver inden indgåelsen af et fuldtids ansættelsesforhold.
12. Rettigheder


12.1. Rettigheder herunder immaterielle rettighed, så som varemærke, software, design, billeder, tekst, kildekoder m.v. ejes af Day Worker og alle rettigheder forbeholdes.

12.2. Brugeren af Day Worker accepterer, at alle oplysninger, der er indsendt af Day Worker (herunder reklamer og arbejdshistorik), kan bruges af Day Worker til sikkerheds- og kommercielle formål, både til dagarbejder og tredjepart.
13. Kundesupport


13.1. Sprøgsmål, kommentarer eller klager kan sendes til e-mailadressen dina@dayworker.com eller ved telefonisk kontakt til +45 50 70 33 80.
14. Tvister


14.1. Brugeren accepterer, at alle tvister opstået direkte eller indirekte mellem brugeren og Day Worker ved brugen af Day Worker afgøres efter dansk ret med retten i Esbjerg som 1. instans.
15. Vilkår for virksomheders samarbejde med Day Worker


15.1. Fra og med d. 1/10 2019 vil der oveni arbejderens løn blive et tillæg på 10 procent til Day Worker.

Vilkår & Betingelser

Day Worker